Toplumsal anketler; toplumların kültürel, sosyal ve ekonomik özelliklerinin anlaşılması, eğilimlerinin ve ihtiyaçlarının belirlenmesi, uygulanabilecek projelerin seçilmesi gibi pek çok veriye en doğru şekilde ulaşılmasını sağlayan anketlerdir. Çok fazla ve çeşitli dinamiklere sahip olan her bir toplumsal olayın doğru ve etkili bir şekilde analiz edilmesi, alınacak kararları ve bu kararların sonuçlarını pozitif yöne çeker. Anketlerde kullanılan hem niteliksel hem de niceliksel yöntemler verilerin net, sonuçların da doğru olmasını sağlar.