Siyasal anketler; siyasi partilerin ve siyasi liderlerin kamuoyunun düşüncelerini öğrenmesi amacıyla kullanılabilir. Bu anketlerin verileri sayesinde, farklı demografik özellikler değerlendirilebilir, seçim kampanyaları hakkında görüşler alınabilir ve seçim tahminleri yapılabilir. Hem bireylere hem de toplumlara yönelik sonuçlar alınabilen bu anketlerde; seçmen davranışlarının ölçümü, siyasi partilerin imajlarının ölçümü, liderlerin popülaritesi, aday araştırmaları, yerel yönetim hizmetlerinin ölçümü gibi pek çok konuda çıkarımlar yapılabilir.