Sağlık anketleri; sağlık sektöründe faaliyet gösteren şirketler ve çalışan personel için pek çok verinin sunulduğu anketlerdir. Hastaneler, klinikler, özel muayenehaneler, spor salonları gibi oldukça geniş bir yelpazeye hizmet veren kurumlar, hastalarının ihtiyaçlarını belirlemek için doğru verilere ihtiyaç duyarlar. Sağlık gibi önemli bir konuya ve her tür sosyal, ekonomik ve kültürel sınıftan kişiye hizmet eden kurumlar ve bu kurumların çalışanları, hem kendilerini hem de hizmet verdiklerini ölçümleme sayesinde hizmet kalitelerini yükseltebilirler.

e-Sağlık

Sağlık sektöründe faaliyet gösteren şirketler için geri bildirimler oldukça önemlidir. Hastaneler, klinikler, spor salonları gibi oldukça geniş bir yelpazeye hizmet verirken, kişilerin isteklerinin karşılanabilmesi tercih edilmede büyük rol oynamaktadır.