Müşteri ve pazar anketleri; müşterilerin ve faaliyet gösterilen pazarın değişen ihtiyaçlarını hızlı ve doğru bir şekilde öğrenebilmek, rakipler arasında başarılı bir konuma ulaşılmasını sağlayan en önemli etkenlerin başında gelir. İster kamu ister özel sektör olsun verilerin toplanmasından analiz edilmesine, raporların sunulmasından eğitim ve danışmanlığa kadar pek çok uygulamayı kapsayan bu anketler sayesinde, hem sunulan hizmet ya da ürünlerde başarı elde edilebilir hem de faaliyet alanındaki gelişmeler hakkında bilgi sahibi olunabilir.