Toplumsal Anketler

Toplumsal anketler; toplumların kültürel, sosyal ve ekonomik özelliklerinin anlaşılması, eğilimlerinin ve ihtiyaçlarının belirlenmesi, uygulanabilecek projelerin seçilmesi gibi pek çok veriye en doğru şekilde ulaşılmasını sağlayan anketlerdir. Çok fazla ve çeşitli dinamiklere sahip olan her bir toplumsal olayın doğru ve etkili bir şekilde analiz edilmesi, alınacak kararları ve bu kararların sonuçlarını pozitif yöne çeker. Anketlerde kullanılan hem niteliksel hem de niceliksel yöntemler verilerin net, sonuçların da doğru olmasını sağlar.

 

Siyasal Anketler

Siyasal anketler; siyasi partilerin ve siyasi liderlerin kamuoyunun düşüncelerini öğrenmesi amacıyla kullanılabilir. Bu anketlerin verileri sayesinde, farklı demografik özellikler değerlendirilebilir, seçim kampanyaları hakkında görüşler alınabilir ve seçim tahminleri yapılabilir. Hem bireylere hem de toplumlara yönelik sonuçlar alınabilen bu anketlerde; seçmen davranışlarının ölçümü, siyasi partilerin imajlarının ölçümü, liderlerin popülaritesi, aday araştırmaları, yerel yönetim hizmetlerinin ölçümü gibi pek çok konuda çıkarımlar yapılabilir.

 

Sağlık Anketleri

Sağlık anketleri; sağlık sektöründe faaliyet gösteren şirketler ve çalışan personel için pek çok verinin sunulduğu anketlerdir. Hastaneler, klinikler, özel muayenehaneler, spor salonları gibi oldukça geniş bir yelpazeye hizmet veren kurumlar, hastalarının ihtiyaçlarını belirlemek için doğru verilere ihtiyaç duyarlar. Sağlık gibi önemli bir konuya ve her tür sosyal, ekonomik ve kültürel sınıftan kişiye hizmet eden kurumlar ve bu kurumların çalışanları, hem kendilerini hem de hizmet verdiklerini ölçümleme sayesinde hizmet kalitelerini yükseltebilirler.

 

Müşteri ve Pazar Anketleri

Müşteri ve pazar anketleri; müşterilerin ve faaliyet gösterilen pazarın değişen ihtiyaçlarını hızlı ve doğru bir şekilde öğrenebilmek, rakipler arasında başarılı bir konuma ulaşılmasını sağlayan en önemli etkenlerin başında gelir. İster kamu ister özel sektör olsun verilerin toplanmasından analiz edilmesine, raporların sunulmasından eğitim ve danışmanlığa kadar pek çok uygulamayı kapsayan bu anketler sayesinde, hem sunulan hizmet ya da ürünlerde başarı elde edilebilir hem de faaliyet alanındaki gelişmeler hakkında bilgi sahibi olunabilir.

 

Memnuniyet Anketleri

Memnuniyet anketleri; müşterilerin sunulan ürünler ve hizmetler hakkında neler düşündüğünü öğrenmenin en önemli yollarından biridir. Müşterilerden alınacak geri bildirimler sayesinde, sunulan ürünler ve hizmetler geliştirilebilir, müşterilerin ihtiyaçlarına daha uygun hale getirilebilir. Müşterilerin, faaliyetin hangi kısmında (araştırma-geliştirme, üretim, pazarlama, servis vs.) memnun ya da memnuniyetsiz olduğu tespit edilerek, spesifik çözümler geliştirilebilir ve bu sayede müşterilerin bağlılığı sağlanır. Müşterilerin algılarını iyi ve doğru bir şekilde ölçümlemek, şirketlerin başarılı olma faktörleri arasında üst sıralardadır.

 

İşyeri İK Anketleri

İşyeri anketleri; işyerinde yürütülen faaliyetlerin, tüm süreçlerde sorunsuz bir şekilde ilerlemesine yardımcı olmak amacıyla çalışanların memnuniyetini ölçen anketlerdir. Çalışanlar üzerinde yapılan anketler sayesinde, çalışanların ihtiyaçları tespit edilebilir, tespit edilen bu ihtiyaçlar giderilerek daha etkili ve daha üretken bir çalışma ortamı yaratılabilir. Yapılan araştırmaların yaş, cinsiyet, departman, kıdem gibi değişik unsurları da analiz ettiği unutulmamalıdır.

 

Eğitim Anketleri

Eğitim anketleri; hem eğitim kurumunun performansının ölçülmesini sağlar hem de sektörde yer alan diğer eğitim kurumları ve eğitim araştırmaları hakkında bilgi sahibi olunmasını sağlar. Yapılan araştırmalar sayesinde, öğrencilerin ve velilerin kurumda verilen eğitim kalitesi hakkındaki görüşleri öğrenilir, eğitim programlarının ve öğretmenlerin verimliliği ile ilgili bilgi sahibi olunur. Elde edilen veriler yorumlanarak, kurumun güçlü ve zayıf yönleri tespit edilir, eğitim alanında daha başarılı faaliyetler gerçekleştirilmesi sağlanır.

 

Online Anket Hizmetleri

Online anket; müşterilerin ya da çalışanların tamamından veya bir kısmından, önemli bilgi ve geri dönüşler alınmasına olanak sağlayan, web tabanlı raporların ve formların rahat bir şekilde oluşturulmasını sağlayan ankettir. Elde edilen sonuçlar, farklı CRM uygulamaları ile de entegre edilebilir. Toplanan bilgiler sunulan ürünler ve hizmetler hakkında yeni stratejiler geliştirilmesi için rahatlıkla kullanılabilir. Ayrıca gerçek zamanlı oluşan sonuçların analiz edilebilmesi için çevrimiçi raporlama araçları da mevcuttur.

 

Kar Amacı Gütmeyen Anketler

Kar amacı gütmeyen anketler; kar amacı gütmeyen kuruluşların, bağış toplama etkinliklerine olan ilginin ölçülmesine, insanların neden bağış yaptıklarını ya da yapmadıklarını anlamaya yardımcı olan anketlerdir. Anketler sayesinde bağışçıların nasıl memnun edilebileceği, nasıl daha fazla bağış toplanabileceğiyle ilgili pek çok bilgi elde edilir.

 

Pazarlama Anketleri

Pazarlama anketleri; ulaşılması istenen hedef kitleye hangi pazarlama kanalları kullanılarak ulaşılması gerektiği konusunda bilgiler veren, piyasaya sürülmesi düşünülen ürünlerin test edilmesini dahi sağlayan anketlerdir. Bu anketler ile satın alma alışkanlıkları, aynı pazarda rol alan diğer firmaların yaptıkları, ihtiyacınız olan bütçe gibi pek çok konuda sonuçlar elde edilebilir.

 

Hizmet Anketleri

Hizmet anketleri; özellikle hizmet sektöründe yer alan firmalar için, sunulan hizmetin kalitesini ve müşterilerin memnuniyetini ölçmek amacıyla kullanılır. Geri bildirimler sayesinde ihtiyaçlara yönelik hizmetler üretilip, sektörde fark yaratılabilecek bir konuma ulaşılabilir.

Yorum Bırak